เคล็ดลับสูตรสำเร็จชีวิตดี

“หนู เปรมพร” เผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จชีวิตดี สุขภาพดีเกินร้อยพร้อมชวนวางแผนชีวิตที่งาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2023

คุณหนู เปรมพร สายแสงจันทร์ ผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จชีวิตดี สุขภาพดีเกินร้อย ว่าที่ผ่านมาวางแผนชีวิตอย่างมีสติ รู้เหตุรู้ผลและดำเนินชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย เน้นการอยู่แบบธรรมชาติ เช่น การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และเลือกทำกิจกรรมทางกายควบคู่กับการใช้ชีวิต อาทิ การเดินให้มากขึ้น...