อิตาเลียนดีไซน์เดย์ 2024

มหกรรมเฉลิมฉลองอิตาเลียนดีไซน์เดย์ 2024 กับ นิทรรศการ “100 Italian Vases”

นิทรรศการ "100 Italian Vases" แจกันร้อยใบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในมหกรรมเฉลิมฉลองอิตาเลียนดีไซน์เดย์ 2024 นิทรรศการ “100 Italian Vases” จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่คู่ขนานกันไปกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมขั้นสูง ณ Sphere Gallery 2 ศูนย์การค้า EmSphere กรุงเทพฯ เป็นไฮไลต์ของ...