สุขภาพ

“ป่าน วงวีทรีโอ” ผุดธุรกิจเพื่อสุขภาพ “Wenzel Organic Farm Khao Yai” แลนด์มาร์กสุขภาพดี๊ดี แห่งใหม่ของเขาใหญ่

คุณกัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์ หรือ ป่าน วงวีทรีโอ หนึ่งในเจ้าของธุรกิจโรงเรียนวีมุส แตกไลน์ธุรกิจเพื่อสุขภาพออแกนิคแบบยั่งยืน นำที่ดินครอบครัว 9 ไร่ ในเขาใหญ่ เนรมิตเป็นฟาร์ม ภายใต้ชื่อ Wenzel Organic Farm Khao Yai เกิดจาแรงบันดาลใจของป่านและสามี...

เอ็มพี กรุ๊ป เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ตรวจยีน หาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมก่อนเกิดโรคร้าย

เอ็มพี กรุ๊ป เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตรวจยีน หาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมก่อนเกิดโรคร้าย และเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในงาน MP Group Genomic Health and Wellness บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และธุรกิจสุขภาพครบวงจร (Total...

“Taiwan Excellence” ชูแนวคิด “Future Telemedicine” ยกนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์

“Taiwan Excellence” ชูแนวคิด “Future Telemedicine” ยกนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ จาก 15 บริษัทชั้นนำไต้หวัน ร่วมงาน “Medical Fair Thailand 2023” กรุงเทพฯ- ยกระดับวงการอุตสาหกรรมการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับงาน “Medical...

เทรนด์การดูแลสุขภาพยุคใหม่ เน้นชะลอวัยแบบองค์รวม เอ็น.ซี.ซี. เกาะกระแสลุยจัดงาน “InterCare Asia 2023”  

ปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดว่าเทรนด์การดูแลสุขภาพ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้คนต่างตื่นตัวหันมาให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลตัวเองโดยเฉพาะการชะลอวัยด้วยโภชนบำบัด การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และช่วยชะลอความแก่โดยไม่ใช้ยานั้น เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน  เทรนด์ดังกล่าวเห็นได้ชัดหลังจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย เรื่องของสุขภาพจิตกับการทำงาน ความงาม และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตรวจเช็กสุขภาพเพื่อให้รู้เท่าทันโรค  อีกทั้ง การเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุคนไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน...

“มทร.พระนคร” ผุดหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย  รองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศในด้านสุขภาพองค์รวมและวิถีแห่งการชะลอวัย เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการปรับและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ด้านเครื่องสำอางและการชะลอวัยก็จัดเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย...