สัมนาออนไลน์

“สยามรัฐ” จัดสัมมนา ออนไลน์ “เรื่อง web 3.0 ใครได้ใครเสีย”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.สยามรัฐ จัดสัมมนา ออนไลน์ เรื่อง web 3.0 ใครได้ใครเสีย โดย คุณณัฐพงษ์ รอบคอบ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีเข้าร่วมสัมมนาดังนี้ ดร.ยุทธภูมิ จารุเศร์นี...