“สยามรัฐ” จัดสัมมนา ออนไลน์ “เรื่อง web 3.0 ใครได้ใครเสีย”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.สยามรัฐ จัดสัมมนา ออนไลน์ เรื่อง web 3.0 ใครได้ใครเสีย โดย คุณณัฐพงษ์ รอบคอบ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีเข้าร่วมสัมมนาดังนี้ ดร.ยุทธภูมิ จารุเศร์นี ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลอง และประมาณการเศรษฐกิจการคลัง, คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ คุณเชฎฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต


สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ เพจ สยามรัฐ

About Author