วิศวกรรมศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Dongtan Engineer  Forum ครั้งที่ 4

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Dongtan Engineer  Forum ครั้งที่ 4 AI.ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. - 17.00 น.  ห้อง WORLD...

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023

Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Climate Change : The Next Crisis Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” วันเสาร์ที่...