วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

น่ายกย่อง “เฟริสท์ ภาราดา” รับโล่เกียรติคุณ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2565”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หนุ่ม “เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล” นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565” ในฐานะนักแสดงที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นนักแสดงแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้ได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย อันตรายของแอลกอฮอล์ ซึ่งงานรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2565” ได้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล...