ยุวทูตวัฒนธรรทไทย AEC

ยุวทูตวัฒนธรรมไทย AEC นำหนังสือ ViSAk จาก มหาจุฬาฯ มอบสื่อมวลชน เนื่องในวันวิสาขบูชา

สัปดาห์แห่งวิสาขบูชาโลก คณะพระธรรมทูตนำหนังสือ ViSAk ซึ่งได้รับมอบจากมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย และมอบธงฉัพพรรณรังสี ( ธงพระพุทธศาสนาโลก) ออกเยี่ยมสื่อและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งถือว่า เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 โดยมี ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน,ดร.ณรามิล...