ยุวทูตวัฒนธรรมไทย AEC นำหนังสือ ViSAk จาก มหาจุฬาฯ มอบสื่อมวลชน เนื่องในวันวิสาขบูชา

สัปดาห์แห่งวิสาขบูชาโลก คณะพระธรรมทูตนำหนังสือ ViSAk ซึ่งได้รับมอบจากมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย และมอบธงฉัพพรรณรังสี ( ธงพระพุทธศาสนาโลก) ออกเยี่ยมสื่อและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งถือว่า เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 โดยมี ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน,ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา ผู้บริหารบริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดผู้ผลิตละครทางช่อง 9 MCOT HD นำยุวทูตวัฒนธรรมไทย AEC 1ด.ญ. อิมคการย์ อัศวนันทฉัตร์ 2ด.ญ ชณิสรา ตันติสุขชัยกุล 3ด.ญ บุณยอร ทรัพย์สิรินาวิน 4ด.ญ พิมพิริยา ศรีสวัสดิ์ 5ด.ช. ณธกร สิทธิรักษ์ นักแสดงสังกัดค่ายมหามงคลฟิล์ม ฮากีม ดลภาวิจิตร , อ น้ำหวาน , อ จีน่า ร่วมเดินสายบุญประกอบกิจธรรมทูตในครั้งนี้

About Author