มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร ส่งนักศึกษาไป ประเทศเยอรมัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวไกลเฟ้นหานักศึกษาที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ทางคณะได้เปิด หลักสูตรวิศวกรรมการบิน สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยจับมือกับสถาบัน AERO-Bildung ส่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ปี 3 ต่อปี 4 ไปเรียนในประเทศเยอรมันตามแผนและการรับรองหลักสูตรภาคปกติ  ผศ.ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ทางคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง AERO-Bildung จัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการฝึกจากสถานที่จริงพร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรออกโดย AERO-Bildung รับรองโดย EASA องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป...