มทร.พระนคร

เปิด 5 สาขาบัณฑิตราชมงคลพระนคร รับเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า ในทุก ๆ ปี จะมีแรงงานจากนักศึกษาจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบการทำงานจำนวนมาก  แต่หากกลับไปดูตัวเลขของแรงงานเด็กจบใหม่ที่ยังหางานไม่ได้ก่อนหน้านี้ยังเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ปี 2566 รายงานจำนวนผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจที่ยังผันผวนทั่วโลก โดยเฉพาะการส่งออกที่ชะลอตัว...

“มทร.พระนคร” ผุดหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย  รองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศในด้านสุขภาพองค์รวมและวิถีแห่งการชะลอวัย เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการปรับและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ด้านเครื่องสำอางและการชะลอวัยก็จัดเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย...

นศ.คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ยกอาณาอาณาจักรทวารวดี นำเสนอผ่านเกมVR

เกมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างความผ่อนคลาย ซึ่งเกมบางประเภทยังเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้มากมายและหลากหลายที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ และค้นหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกได้นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในห้องเรียน ซึ่งนางสาวศิรประภา ภูวงศ์ นายธนภัทร เขตร์สุพรรณ และนางสาววันทนีย์ ธนิศรทวีสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ร่วมกันผลิตผลงานเกมล่าโบราณวัตถุในสภาพแวดล้อมโบราณสถานเสมือนจริง (The Treasure Hunting in Real...