ภญ.อาทิรัตน์

ภญ.อาทิรัตน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO in Corporate Transformation – Healthcare จาก Women’s Tabloid Awards 2023 เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่หญิงเก่งอย่าง ภญ.อาทิรัตน์...