นิตยสาร

ห้ามพลาด! พบกับ สัมมนาสุดพิเศษ LGBTQIA++ ก้าวสู้ปีที่ 70 นิตยสาร สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

พบกับ สัมมนาพิเศษ LGBTQIA+ +ธุรกิจ ในโอกาสก้าวสู้ปีที่ 70 นิตยสาร สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ.ห้องสัมมนา อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กำหนดการงานสัมมนาพิเศษ“LGBTQIA++...