ห้ามพลาด! พบกับ สัมมนาสุดพิเศษ LGBTQIA++ ก้าวสู้ปีที่ 70 นิตยสาร สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

พบกับ สัมมนาพิเศษ LGBTQIA+ +ธุรกิจ ในโอกาสก้าวสู้ปีที่ 70 นิตยสาร สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ.ห้องสัมมนา อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

กำหนดการ
งานสัมมนาพิเศษ
“LGBTQIA++ ธุรกิจ”
เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 70 นิตยสาร สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้องสัมมนา อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

12.00 – 13.00 น. – ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารว่าง

13.00 – 13.15 น. – นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล
บรรณาธิการบริหาร นสพ. สยามรัฐ
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.15 – 15.00 น. – ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมัชชา พรหมศิริ
Chief of Staff
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
– คุณฐานิต วชิรรัตนวงศ์
ผู้บริหาร Pryde แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา

คุณยชญ กรณ์หิรัญ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

คุณกิตตินันท์ ธรมธัช
นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ – คุณณัฐพงศ์ รอบคอบ

ลงทะเบียนได้ที่นี่