“นักวิจัยสวนสุนันทา” คว้ารางวัลเหรียญทอง

“นักวิจัยสวนสุนันทา” คว้ารางวัลเหรียญทอง ออกแบบชุดรับประทานอาหารจากเสื่อกก

นักวิจัยสวนสุนันทา ผุดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ชุดรับประทานอาหารกลางวันจากเสื่อกก รางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยคว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ชุดรับประทานอาหารกลางแจ้งจากเสื่อกก outdoor dining set from reed...