ทีเซลส์

ทีเซลส์ ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก Bio Asia Pacific 2023 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (VNU ASIA PACIFIC) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life รวมพลังจากผู้ประกอบการ...

ทีเซลส์ เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ชูธงความร่วมมือ สร้าง Ecosystem

หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์-การแพทย์-สุขภาพ ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration...

ทีเซลส์ ร่วมกับเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ผลักดันงานวิจัย ออกสู่ตลาด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ VNU Asia Pacific (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค) ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จัดงาน Bio Asia Pacific...