ทีเซลส์ ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก Bio Asia Pacific 2023 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (VNU ASIA PACIFIC) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life รวมพลังจากผู้ประกอบการ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติมาไว้ในงานเดียว เพื่อสร้าง Life Sciences Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนา เชื่อมโยง สนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้ง Life Sciences, Bio Tech, Med Tech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อผลักดันผลงานวิจัยออกสู่ตลาด และสร้างโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Startup และ SMEs โดยภายในงานพบกับ 

• การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP,  Advanced Antibody Discovery Platform for Biomedical Innovations,  ATMP Consortium Ignition: Reinforcing Collaboration and Harmonization to Unlock ATMPs Development in Thailand, มาตรฐาน AI ทางการแพทย์ AI Medical Standard Guidelines, Thailand Stem Cell Research Landscape: Unlocking Innovations in Medicine, Topical issues in biotechnology and health-related patenting in Europe เป็นต้น

• กิจกรรม Pitch & Partner การเปิดเวทีให้กับกลุ่ม Startup กลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมประกวดแนวคิด ผลงานและแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

• กิจกรรม Company Presentations การนำเสนอผลงานและอัปเดตความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทชั้นนำ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

• การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และบริการในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

งาน Bio Asia Pacific 2023 จัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เพื่อผสานพลังร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย ให้มุ่งสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bioasiapacific.com  

About Author