ดอกป๊อปปี้

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเนื่องในวันทหารผ่านศึกปี 65

เวียนมาบรรจบอีกปีกับ สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเนื่องในวันทหารผ่านศึกผ่านศึก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ดำเนินการในการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตหรือพิการรวมถึงได้ให้การสงเคราะห์ครอบครัว    ทหารผ่านศึกในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ดอกป๊อปปี้ดอกละ 20 บาท เป็นงานฝีมือของครอบครัวทหารผ่านศึก ทำให้พวกเขาได้รับค่าทำดอกไม้เป็นรายได้ประจำปี ซึ่งเป็นการได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากการทำดอกป๊อปปี้ นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางมูลนิธิฯ จัดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ทุเลาจากความขาดแคลนที่เกิดจากความสูญเสียรายได้ของหัวหน้าครอบครัวและดอกป๊อปปี้เหล่านั้น ได้นำมาขายทุกปี ตั้งแต่ปี 2512  รายได้จากการขายดอกป๊อปปี้ และผลิตภัณฑ์อื่นของมูลนิธิฯ รวมทั้งการบริจาคของผู้มีจิตกุศล เป็นความช่วยเหลือของประชาชนโดยทั่วไป ที่รับรู้และเห็นใจในความเสียสละของทหารหาญ ...