ซิกป้า

“ซิกป้า (ประเทศไทย) – สามารถ” เปิดแผนอัพเดทการทำงาน ติดตั้งระบบ Direct Coding ให้กรมสรรพสามิต

บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งความคืบหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ หลังได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หลังดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม...