“ซิกป้า (ประเทศไทย) – สามารถ” เปิดแผนอัพเดทการทำงาน ติดตั้งระบบ Direct Coding ให้กรมสรรพสามิต

บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งความคืบหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ หลังได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หลังดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

นายวัลลภ เจริญรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสัญญาจ้างให้เป็นผู้นำเทคโนโลยี Direct Coding System หรือ ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเก็บภาษีสินค้าประเภทสุราชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันนี้ทั้ง 2 บริษัทฯ จึงได้ถือโอกาสรายงานความคืบหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ พร้อมนำโครงการฯเข้าร่วมการคัดเลือกการประเมิณภายในแก่กรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณานำโครงการส่งเข้าประกวด การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565 (PMQA 4.0) และได้สาธิต เครื่องจำลองการทำงานของระบบ Direct Coding System หรือ ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วทุกโรงงาน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์การทำงานที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี แทนที่การจัดเก็บภาษีแบบ Flow Meter (โฟลมิเตอร์) รูปแบบเดิม นอกจากจะช่วยอุดรอยรั่วไหลในการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้นแล้ว ยังสามารถเชื่อมข้อมูลจากในระบบ รายงานผลไปยังสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี และ ศูนย์สารนิเทศสรรพากรได้พร้อมกัน” 

สำหรับเทคโนโลยีระบบควบคุมบรรจุภัณฑ์ Direct Coding system พัฒนาโดย SICPA SCL เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสสองมิติแบบไม่ซ้ำกันลงบนบรรจุภัณฑ์ (บนฝาขวดและใต้กระป๋องเบียร์) ด้วยหมึกพิเศษป้องกันการปลอมแปลง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยใช้ไฟฉายยูวีส่องไปที่รหัสดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่รัฐใช้อุปกรณ์เฉพาะ (Handheld Tool) ในการอ่านและถอดรหัสข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลการผลิต ข้อมูลภาษี ได้จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่กรมสรรพสามิต (Data Management System : DMS) นอกจากจะยืนยันความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังใช้ข้อมูลในระบบไปวางแผนการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีได้ด้วย

About Author