ชมพูนุท นาครทรรพ

หนึ่งในหัวหอกผู้ผลักดันนโยบาย LGBTQ+ ปชป โดนลอยแพ?

หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร โหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านร่างแรกไปแล้วนั้น สร้างความดีใจให้กับผู้ที่มีส่วนรวมในการผลักดันนโยบาย "ชมพูนุท นาครทรรพ" คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนึ่งในผู้ผลักดันนโยบายนี้คือได้ร่วมแสดงความยินดีกับการรับร่างกฏหมายนี้ โดยโพสต์เฟซบุ๊ก ชมพูนุท นาครทรรพ ด้วยข้อความว่า "ยินดีกับเพื่อน ๆ ชาว LGBTQ+...