ฉีดวัคซีน

ฉีดก่อนถูกกัด! ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

“โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนถูกกัดด้วยวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านี้สามารถเกิดได้กับสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หนู ลิง กระรอก กระต่าย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ชอบเล่นกับสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ อาจถูกสัตว์กัด ข่วน หรือถูกเลียบริเวณที่มีแผลหรือที่ปาก หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการแสดงได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 6...

บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้รับริการ 2 กลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนี้ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - ไม่เกิน 5 ปี (ฝาสีแดงเข้ม) สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป...

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยฉีดวัคซีนแบบ Walk in

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม.เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล แบบ Walk in ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19...