ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยฉีดวัคซีนแบบ Walk in

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม.
เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล แบบ Walk in

ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป แบบ Walk in ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna (Bivalent) เข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 3 เป็นต้นไป รองรับ 2 สายพันธุ์ สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ณ ICS ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้าม ICONSIAM)

สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถ Walk in มาลงทะเบียนได้ที่หน้าจุดบริการโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำหรับคนไทย ใช้บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับคนต่างชาติพำนักหรือทำงานในประเทศไทย ใช้เอกสารพาสปอร์ต (Passport) ตัวจริง หรือบัตรต่างด้าว (บัตรสีชมพู) โดยจะเปิดให้บริการฉีดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -14.00 น. ดังนี้
• วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในระหว่างวันที่ 1 – 12 พ.ค. 2566 (ยกเว้นช่วงเลือกตั้งปิดบริการ 13-14 พ.ค. 66 )
• วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในวันที่ 20-21 และ 27-28 พ.ค. 2566

สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางมารับบริการได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร ทางออก 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีน : โรงพยาบาลตากสิน โทร 02-4370123 ต่อ 1115 หรือ ไอซีเอส โทร 1338

หมายเหตุ : บริการสำหรับ *กรณีเคยติดเชื้อ COVID-19 อย่างน้อย 3 เดือน หรือ ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน *สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย 380 บาท