งานประกวด

“Mr.Giang” และนักธุรกิจจากเวียดนาม จัดงานประกวด “Ms. Vietnam World Business 2023” ที่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2023 Mr.Giang และนักธุรกิจจากประเทศเวียดนาม ได้เลือก ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน Ms. VIETNAM WORLD BUSINESS 2023 ณ Siam Madarina Hotel Suvarnabhumi Bangkok...