คาราบาวกรุ๊ป

“คาราบาวกรุ๊ป” ยกทัพสินค้า ทั้งนอกและในประเทศร่วมงาน THAIFEX อย่างยิ่งใหญ่

“คาราบาวกรุ๊ป” ยกทัพสินค้าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ระดับโลก คาราบาวกรุ๊ป ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” (The World Class Product, World Class...

คาราบาวกรุ๊ป เดินสายมอบ ผลิตภัณฑ์ในเครือ แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธาณสุข – ภาครัฐ

คาราบาวกรุ๊ป เดินสายมอบ “วู้ดดี้ ซี+ ล็อค กลูต้า” กลิ่นลิ้นจี่ แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธาณสุข - ภาครัฐ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับชุมชนและสังคม มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดี นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด...

“คาราบาวกรุ๊ป” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 33 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท...