กิจกรรมวันเด็ก

สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านระบบ Online

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านรูปแบบ...