กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 ธันวาคม 2564 – ณ ห้องตะวันฯ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล...