กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส.มอบเกียรติบัตรเยาวชน 18 โรงเรียน ร่วมอนุรักษ์คืนความใสสู่คลองแสนแสบ

กรุงเทพ- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โชว์ผลงานเด่น คืนความใสให้คลองแสนแสบ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ สร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ “กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ปี 65 ให้กับ18 โรงเรียน ตามแนวคลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองลาดพร้าว และคลองสาขา สานต่อบทบาทดูแลและอนุรักษ์คลอง นางภาวินี ณ สายบุรี...