รฟม. จำหน่ายบัตรโดยสารที่ระลึกครบรอบ 7 ปี MRT สายสีม่วง ด้วยลายหน้าบัตรพิเศษ

รฟม. เอาใจคนรักรถไฟฟ้า จำหน่ายบัตรโดยสารที่ระลึกครบรอบ 7 ปี MRT สายสีม่วง ด้วยลายหน้าบัตรพิเศษ ผลงานสุดสร้างสรรค์จากบุคคลออทิสติก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฉลองครบรอบ 31 ปี การก่อตั้ง รฟม. และฉลองครบรอบ 7 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ โดยออกบัตรโดยสารที่ระลึก 7 ปี รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ลายหน้าบัตรพิเศษ ที่สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านลวดลายบนหน้าบัตรโดยสาร MRT Plus โดยกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก จากมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นการส่งต่อความสุข ให้การเดินทางทุกวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันไร้ขอบเขตของบุคคลออทิสติก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก โดยบัตรโดยสารที่ระลึกฯ ดังกล่าว จัดจำหน่ายในราคาใบละ 199 บาท ณ ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีม่วง ทั้ง 16 สถานี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รฟม. มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทยมาตลอด 31 ปี โดยได้เริ่ม เปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา จวบจนวันนี้เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่รถไฟฟ้าสายนี้วิ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ส่งมอบความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่จังหวัดปริมณฑล ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th  เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และเฟซบุ๊กแฟนเพจ MRT Purple Line หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

About Author