ปฐมนิเทศ ป.โท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ รุ่น 13 (CAI 13 ภาคพิเศษ)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คุณปาริฉัตร แสงแก้ว PR Social Media Communication and Development Manager บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคุณณพัชษิรา จำเนียร นักบริหารงานพาณิชย์ระดับ 6 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าของภาควิชาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนกับรุ่นน้องด้วย

About Author