มหกรรมการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ “AMAZING BUENGKAN  FESTIVAL”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมชวนทุกท่านมาสัมผัสกับมหกรรมการแสดง แสง สี เสียง  สุดอลังการ สุดยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งความเชื่อกันที่งาน “AMAZING BUENGKAN FESTIVAL” ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมโยงของ 3 ประเทศลุ่มน้ำแม่โขง ได้แก่ ไทย-ลาว-เวียดนาม นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬยังมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งรวมธรรมชาติ สุด Unseen จึงเหมาะสมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีอันล้ำค่า และการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตของลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีจุดแข็งของการเป็นเมืองหลวงของพญานาคที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายมูได้เป็นอย่างดี

“AMAZING BUENGKAN FESTIVAL” โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวสายมูและความเชื่อของผู้คนลุ่มน้ำแม่โขง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อนั้น ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวได้อย่างดีและยังคงเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยม ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันที่จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไป

ภายในงานจะรวบรวมกิจกรรมในรูปแบบใหม่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อ ที่มาพร้อมกับความตระการตามากมายหลากหลาย อาทิ ชมไฟประดับที่จัดขึ้นอย่างสวยงาม ได้แก่ จุดถ่ายภาพอุโมงค์ไฟ จุดถ่ายภาพการจัดสวนไฟประดับและจุดถ่ายภาพกล่องไฟประดับ  กิจกรรมทริปท่องเที่ยวเสริมสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชค ให้รวยให้ปังตามรอยเส้นทางสายมู โดยอาจารย์คฑา  ชินบัญชร  กิจกรรมโชว์การแสดงม่านน้ำสุดอลังการกับแสง สี เสียง ที่บอกเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ  การจัดนิทรรศการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสายมู  ชวน ชิม ชอป อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายร้านค้า  ขบวนรถ Food Trucks  รวมถึงการออกบูธสินค้า OTOP  

และการสร้างความสุขในบรรยากาศแห่งลุ่มแม่น้ำโขงด้วยการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หนิง The Voice,  วง Paradox, MONICA, ดิว อรุณพงศ์, สงกรานต์ รังสรรค์, วง Fool Step,  Yes’sir Days,  MAN’R x OWEN และ วง ONLY MONDAY

ขอเชิญทุกท่านมาท่องเที่ยวเสริมสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชค ให้รวยให้ปังตามรอยเส้นทางสายมู พร้อมมาร่วมชมความสวยงามตลอดการจัดงานในบรรยากาศของการจัดงาน “AMAZING BUENGKAN FESTIVAL”  เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : AMAZING BUENGKAN FESTIVAL

You may have missed