ครั้งแรก! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25

เชิญครูอาจารย์ และผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย   ฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ กับโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25  รับสมัครผู้บริหารการศึกษา และครูอาจารย์ทั่วประเทศ  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ครบทุกมิติ ทั้งการลงพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า เรียนรู้ “ต้นแบบ” การแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟูป่า ดินและน้ำ  และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม   ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย กับเทคนิคการใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่  Interactive Board game Workshop ตามรอยนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนระดับสากล UNSDGs  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนในโรงเรียน

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25 จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี สำหรับผู้บริหาร  ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 21  – วันอาทิตย์ที่ 22  มกราคม  2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

About Author