“มท. ผนึก กปภ. ส่งความสุขต้อนรับปี 2566 ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 20%”

การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ 20% เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เปิดลงทะเบียนขอติดตั้งประปาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปภ. รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินงานโดยบูรณาการสอดคล้องกับภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านโครงการ
“ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาฯ จัดให้” มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 20% ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอติดตั้งประปาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ.  www.pwa.co.th  แอปพลิเคชัน PWA1662 และ PWA Line Official Account: @PWAThailand ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

About Author