งานสัมมนาพิเศษ “LGBTQIA++ธุรกิจ”เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 70 นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

งานสัมมนาพิเศษ “LGBTQIA++ธุรกิจ”เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 70 นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์” ณ ห้องสัมมนา อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานนี้ นายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด พร้อม นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร นสพ.สยามรัฐ ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน), ฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์, สมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน), ฐานิต วชิรรัตนวงศ์ ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา Pryde, ยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, กิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย