สนง.ปลัด ก.ท่องเที่ยวและกีฬา แถลงจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ภายในประเทศของ นทท.ต่างชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกำหนดการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Thailand Traveller Fee)  และเตรียมการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะมีการแถลงรายละเอียดเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในโอกาสต่อไป  

About Author