“เอส แอนด์ พี” ส่งต่อความสุข ผ่านโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish ปีที่ 18

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2022” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 เดินสายส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันแห่งความรักแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วย จำนวน 3,629 คน จากมูลนิธิต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 20 แห่ง ด้วยกองทัพเค้กยักษ์ 535 ปอนด์ เมื่อเร็วๆ นี้


มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี ยึดหลักปฏิบัติ” ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ตั้งใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคม สำหรับปีนี้แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
…เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม โดยรอยยิ้มเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญให้เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เคียงข้างสังคมไทยต่อไป…