ZAZZ Urban Bangkok

ZAZZ Urban Bangkok พร้อมให้บริการ หลังการท่องเที่ยวเร่งฟื้นตัว ธุรกิจโรงแรมกลับมาคึกคัก

ในยุคที่ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปรับตัวและเร่งฟื้นตัวภายหลังจากการเปิดประเทศ และมีมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดการเข้าพักโรงแรมกลับมาคึกคัก ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมหันมาปรับรูปแบบการบริหารและการบริการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุค Next Normal ZAZZ URBAN BANGKOK (แซซ เออร์เบิน แบงค็อก) โรงแรมบูทีคร่วมสมัยทางเลือกใหม่ในการเข้าพักใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กลับมาให้บริการเต็มรูปอีกครั้ง ในช่วงกลางปี 2565 หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา และได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเพื่อต่อยอดสู่ความสมบูรณ์แบบการผสานพลังเครือข่ายออฟไลน์กับคู่ค้า...