USDA

USDA เปิดตัว สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน ครั้งแรกที่ไทย

ในงาน ‘Thaifex Anuga Asia’ มหกรรมงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย 23 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ : สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (USDA) เปิดตัว ‘Intertribal Agriculture Council’ สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ‘Thaifex...