TNN ช่อง 16

TNN ช่อง 16 แกะกล่องรายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดต่าง” เริ่มแล้ววันนี้

TNN ช่อง 16 แกะกล่องรายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดต่าง” เริ่มแล้ววันนี้ !! จัดเวทีถกทุกประเด็นเศรษฐกิจ มองต่างมุม วิเคราะห์ต่างแง่คิด เข้าถึงทุกกระแสข่าว กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – TNN ช่อง 16 ตอกย้ำความเป็นสถานีข่าวคุณภาพ...