The Present

“คุณหญิงจำนงศรี” ร่วมกับ “เจ PREM” ทำหนังสั้น นำมุมมองความคิด คนหลากอาชีพ สะท้อนให้เกิดหนทางพ้นทุกข์

คุณหญิงจำนงศรี นักเขียนฯ ร่วมกับ ศิลปิน เจ PREM มอบของขวัญพิเศษ “The Present” ภาพยนตร์สั้น นำมุมมอง ความคิดของบุคคลหลากอาชีพ สะท้อนให้เกิดหนทางพ้นทุกข์ ในวาระครบรอบ 7 รอบ คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์  นักเขียน...