The Duality of Home

นิทรรศการ “The Duality of Home” ชวนค้นหาความหมายของ “บ้าน”

จากประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมผ่านผลงานศิลปะและการออกแบบของนักเรียนไทยในอเมริกา นิทรรศการ “The Duality of Home” แสดงผลงานศิลปะและการออกแบบหลากหลายแขนงที่สะท้อนและถ่ายทอดมุมมองที่เกิดจากแรงบันดาลใจและการหล่อหลอมประสบการณ์ของนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาที่จากบ้านเดิมมาพบวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของบ้านใหม่ จัดโดย Thai Creative Student Collective (TCSC) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเครือข่ายนักเรียนไทยด้านศิลปะและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -20 สิงหาคม  2566 ณ Slowcombo ชั้น 3 ซอยจุฬา 50 (ก่อนถึงทางเข้าสามย่านมิตรทาวน์) สามารถเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงานพบกับผลงานศิลปะหลากหลายแขนง อาทิ ภาพวาด, เซรามิค, ผ้าและสิ่งทอ,...