TEATA

“สกสว.” จับมือ “อบก.” และ “TEATA” เปิดตัวแอปฯ “ZERO CARBON” บพข. ยกระดับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สกสว. จับมือ อบก. และ TEATA มุ่งใช้งานวิจัยขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เปิดตัวแอปฯ “ZERO CARBON” บพข. ยกระดับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566, กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์...