SX TALK SERIES

จริงหรือไม่ “สุขภาพจิตดี”  เป็นจุดเริ่มต้นของ “สังคมคุณภาพ” 

จริงหรือไม่ “สุขภาพจิตดี”  เป็นจุดเริ่มต้นของ “สังคมคุณภาพ”  ค้นหาคำตอบด้วยกันกับSX TALK SERIESครั้งที่ 3  หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับสมดุลชีวิตและดูแลสุขภาพจิต พลาดไม่ได้กับ SX TALK SERIES  ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน Sustainability Expo 2024 (SX2024)...

“SX TALK SERIES ครั้งที่ 2” ชวนคุณค้นหาคำตอบ เมืองที่ดีทำให้ชีวิตดีจริงหรือไม่ ? 

“เมืองที่ดีทำให้ชีวิตของเราดีได้จริงหรือไม่” มาร่วมค้นหาคำตอบใน SX TALK SERIES ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน Sustainability Expo 2024 (SX2024) ชวนคุณมาแลกเปลี่ยนมุมมองจากนักวิชาการ นักออกแบบพร้อมทั้งนักพัฒนาโอกาสให้กับเมืองและชุมชน เจาะลึกกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ “สดชื่นสถาน” สถานีเติมความสดชื่นให้คนไร้บ้าน โดย คุณสิทธิพล ชูประจง...