SuperDBD

กรมพัฒน์ฯ ประกาศความสำเร็จทีม “พี่เลี้ยงโชห่วย” ช่วยดันรุ่นน้องเป็น “สมาร์ทโชห่วย”

ปรับภาพลักษณ์ให้น่ามอง และเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ ทำธุรกิจให้ยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” ขอบคุณ 27 พันธมิตรและทีมพี่เลี้ยงโชห่วยที่ช่วยเสริมความแกร่ง ให้โชห่วยรุ่นน้องทั่วประเทศผ่านการเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 1,900 ราย เกิดการเจรจาซื้อขายได้กว่า 15 ล้านบาท และพัฒนา 300 โชห่วยเป็น...