Super Fruits

“ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์” ยกผลไม้สดจากสวนคุณภาพดี 11 จังหวัด จัดงาน Super Fruits

“ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์” จับมือ “พาณิชย์และเกษตรจังหวัด” ยกผลไม้สดจากสวนคุณภาพดี 11 จังหวัด จัดงาน Super Fruits ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11 จังหวัด จัดงาน Super Fruits ภายใต้...