SILVY

“ซิลวี่” ร่วมฉลอง Pride Month ตอกย้ำความสำคัญของความหลากหลาย และเห็นคุณค่าอย่างเท่าเทียม

SILVY (ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ) ศิลปินจากวอร์นเนอร์ มิวสิค เอเชีย (Warner Music Asia) นอกจากจะเป็นศิลปินเจ้าของงานเพลงคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แสดงตัวตนออกมาชัดเจน จนได้รับการยอมรับในระดับอินเตอร์แล้ว “ซิลวี่” ยังเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) และสนับสนุนให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งรับรู้ได้ตั้งแต่ “XL” ซิงเกิลเปิดตัวของเธอ ที่พูดถึงเรื่องความภูมิใจ และมั่นใจในร่างกายของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  และในเดือนมิถุนายน เดือนแห่ง Pride Month เดือนแห่งการส่งเสริมทุกความหลากหลาย-ความเท่าเทียม...