Silk Festival 2023

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย แถลงข่าวจัดงาน Silk Festival 2023

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย แถลงข่าวจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Silk Success Sustainability เฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชมและเลือกซื้อผ้าลายดอกรักราชกัญญา ผ้าลายพระราชทาน ชมงานหัตถกรรมลวดลายพระราชทานจากชุมชน และผลงานจากศิลปินโอทอปชั้นสูง นำรายได้กลับสู่ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน...