SALUS

“SALUS” จับมือ “Agrow Plus” พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคนไทย สู่สารสกัด CBD พรีเมี่ยม

(26 ก.ย. 2565) บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตและสกัด สารสกัด CBD หรือสารสกัดกัญชง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำโดย นายวิธวินท์ วิทยานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ     ร่วมประกาศความร่วมมือกับ บริษัท อโกรว์พลัส...