respectme

UN WOMEN ผนึกกำลัง SCENARIO เปิดตัว 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์

UN WOMEN ผนึกกำลัง SCENARIO เปิดตัว 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์ “คริสติน่า - ลูกเกด - ทาทา - แจ๊สซี่ - รัศมีแข” ภายใต้แคมเปญ “ORANGE THE WORLD” ในประเทศไทย  ORANGE THE WORLD เป็นแคมเปญภายใต้ UN WOMEN มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ทั่วโลก พร้อมเสริมสร้างพลังใจเพื่อให้ผู้ผ่านพ้นสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดและปกป้องตัวเอง โดยแคมเปญจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลกในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล คือวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชน...