PURE CARE  BSC MASK

“PURE CARE  BSC MASK” พบกับกิจกรรม  MEET & GREET กับ ซุปตาร์ดาวรุ่ง

เครื่องสำอาง PURE  CARE  BSC  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย คุณดารนี  มาตาแก้ว  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง PURE  CARE  BSC  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล  Beauty Awards จากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ  ...